Mitä jätehuolto on?

Kotitalouksien jätehuolto perustuu tehokkaaseen logistiikkaan – jätevirtojen hallintaan keräyksestä ja kuljetuksesta kierrätykseen ja hyödyntämiseen. Kunnan jätehuoltoviranomainen päättää, hoidetaanko jätteiden kuljetus kunnan jätelaitoksen kilpailuttamana vai kiinteistönhaltijan järjestämänä.

Mikä on jätehuollon tärkeysjärjestys?

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys: Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.

Kuka järjestää jätehuollon?

Jätehuollon järjestämisestä vastaa jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Tästä pääsäännöstä poiketen kunnilla sekä eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on myös osaltaan vastuu jätehuollon järjestämisestä.

Paljonko maksaa Roskiksen tyhjennys?

Tyhjennyshinnat 1.1.2022 alkaen

Kierrätettävät jätteet
JäteastiaTyhjennyshinta (€/tyhjennys)
Biojäte 140 l10,27
Biojäte 240 l12,16
Lasipakkaukset 120-390 l6,09

Pitääkö mökillä olla jätehuolto?

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Jos kesämökillä syntyvän jätteen määrä on vähäinen, suosittelemme ruokajätteen kompostointia kesämökillä.

Voiko koirankakat laittaa kompostiin?

Koirankakat voit kompostoida omassa kompostorissasi. Jos käytössäsi ei ole kompostoria, korjaa kakat polttokelpoisen jätteen astiaan. Koirankakka ei sovellu biojäteastiaan, sillä sen sisältämät ulosteperäiset bakteerit aiheuttavat hygieniahaittaa käsittelylaitoksella.

Mihin rasva kaadetaan?

Voit laittaa rasvan imeytettynä kompostoriin tai biojäteastiaan. Jos kumpaakaan ei ole käytössäsi, pakkaa öljy tiiviisti esim. maitotölkkiin ja laita polttokelpoisen jätteen astiaan. Älä kaada rasvaa viemäriin.

Voiko valokuvia laittaa paperinkeräykseen?

Pieniä määriä valokuvia ja tulostettavaa valokuvapaperia voi laittaa paperinkeräykseen. Isommat määrät kuuluvat sekajätteeseen.

Missä maissa syntyy paljon jätettä?

Eniten jätettä henkilöä kohden syntyi Tanskassa, Maltalla, Kyproksella ja Saksassa, vähiten puolestaan Romaniassa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Rikkaammissa valtioissa jätettä syntyy eniten henkilöä kohden, ja turismi selittää osaltaan korkeita lukuja Kyproksella ja Maltalla.

Mihin käytetyt lelut?

Vie käyttökelpoiset lelut kirpputorille tai kierrätyskeskukseen. Lajittele rikkinäiset lelut niiden materiaalien perusteella. Muoviset lelut ovat polttokelpoista jätettä, paristo- ja akkukäyttöiset lelut kuuluvat sähkölaitteisiin.

Mihin jätteisiin silitysrauta?

Metallinkeräykseen kelpaavat jätteet, joiden painosta yli puolet on metallia. Poikkeuksena sääntöön ovat sähkölaitteet sekä vaarallista jätettä sisältävät jätteet – nämä tulee aina toimittaa asianmukaiseen vastaanottoon. Vie pienet metallijätteet taloyhtiösi metallinkeräysastiaan tai Rinki-ekopisteen keräysastiaan.

Mihin viedä rikkinäinen mikro?

Kotitalouksien käytöstä poistettuja sähkölaitteita vastaanotetaan maksutta kaikilla lajitteluasemilla. Sähkölaitteita voi palauttaa myös moneen kierrätyskeskukseen sekä laitteita myyvään liikkeeseen. Lue lisää: www.serkierratys.fi.

Onko muovi ongelmajätettä?

Jos et ole varma, sisältääkö muovipakkaus PVC-muovia, laita se mieluiten sekajätteen joukkoon. Pienet määrät PVC-muovia sekajätteen seassa eivät haittaa. Sekajäte hyödynnetään energiana Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa, jossa siitä saadaan sähköä ja lämpöä.

Leave a Comment