Mihin rikkinäinen kahvipannu?

Lasinen kahvipannu kuuluu sekajätteeseen. Metallisen pannun voi laittaa metallinkeräykseen. Lasinkeräykseen kelpaamatonta lasia otetaan kotitalouksilta pieniä määriä vastaan veloituksetta jäteasemilla.

Mihin voi viedä vanhat maalit?

Jos purkissa on nestemäistä tai pastamaista maalia, toimita se vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaan. Jos maalia on ainoastaan täysin kuivunut kerros purkin reunoilla, voit laittaa metallisen maalipurkin metallinkeräysastiaan, muovisen polttokelpoiseen jätteeseen.

Mihin voi palauttaa tyhjän kaasupullon?

Palauta tarpeettomat, ehjät pullot ensisijaisesti jälleenmyyjille. Tyhjät, vanhentuneet, käyttökelvottomat ja/tai kertakäyttöiset, korkeintaan 25 kg nestekaasupullot (sekä metalli- että komposiittipullot) otetaan lajitteluasemilla vastaan vaarallisena jätteenä.

Onko 02 alkuinen numero maksullinen?

02alkuiset numerot

02-alkuisiin numeroihin soittaessa puhelusta veloitetaan paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu (pvm/mpm).

Mitä maksaa 020 alkuiset puhelut?

02-alkuiset numerot

02-alkuisiin numeroihin soittaessa puhelusta veloitetaan paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu (pvm/mpm).

Miksi ydinjäte on radioaktiivista?

Lämpöä tuottavat pääasiassa keskipitkän puoliintumisajan radioaktiiviset aineet: Cesium-137 ja Strontium-90. Käytetyn ydinpolttoaineen aktiivisuus laskee alkuvaiheessa nopeasti: Jo ensimmäisenä vuonna reaktorista poiston jälkeen aktiivisuus on laskenut 99 prosenttia, mutta jäte on edelleen voimakkaan radioaktiivista.

Mihin vanha silitysrauta?

Kotitalouksien käytöstä poistettuja sähkölaitteita vastaanotetaan maksutta kaikilla lajitteluasemilla. Sähkölaitteita voi palauttaa myös moneen kierrätyskeskukseen sekä laitteita myyvään liikkeeseen.

Mihin pelkkä kahvipannu lajitellaan?

Lasinen kahvipannu kuuluu sekajätteeseen. Metallisen pannun voi laittaa metallinkeräykseen. Lasinkeräykseen kelpaamatonta lasia otetaan kotitalouksilta pieniä määriä vastaan veloituksetta jäteasemilla.

Mihin vanha jauhesammutin?

Jauhesammuttimia otetaan vastaan kaikilla lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa. Älä laita sammutinta muun jätteen joukkoon. Monet myyjät vastaanottavat vanhentuneita sammuttimia uuden oston yhteydessä. Sammutinliikkeet myös täyttävät laitteita uudelleen.

Mihin Kananmunakenno lajitellaan?

Paperimassasta valmistetut munakennot ovat biohajoavia, joten ne voi laittaa kompostoriin tai biojäteastiaan. Kennot voi kierrättää myös kartonkina tai polttaa tulisijassa.

Mihin laitetaan koiran jätökset?

Koirankakat voit kompostoida omassa kompostorissasi. Jos käytössäsi ei ole kompostoria, korjaa kakat polttokelpoisen jätteen astiaan. Koirankakka ei sovellu biojäteastiaan, sillä sen sisältämät ulosteperäiset bakteerit aiheuttavat hygieniahaittaa käsittelylaitoksella.

Mihin Munkkirasvan voi hävittää?

Voit laittaa rasvan imeytettynä kompostoriin tai biojäteastiaan. Jos kumpaakaan ei ole käytössäsi, pakkaa öljy tiiviisti esim. maitotölkkiin ja laita polttokelpoisen jätteen astiaan.

Mikä on ympäristön kannalta parasta jätehuoltoa?

Paras jäte on syntymätön jäte. Kaikessa toiminnassa tulisi pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Näin vähennetään jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksia ja kustannuksia, mutta myös tuotteiden koko elinkaarenaikaista luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta.

Leave a Comment